Hva vi tilbyr

Stavanger Hagedesign legger grunnlaget for en god plan som gir effektiv og god utnyttelse av hele utearealet.
 Ved å ha en langsiktig plan unngås store og dyre feilkjøp av planter som ikke ble helt som forventet. 
Legger opp hele prosessen basert etter hver kundes interesse og kunnskap om emnet.
 Kan være behjelpelige med å videreformidle tegning til en anleggsgartner og hagesenter for hjelp videre til din egen oase


Prosessen

1
Kartlegging av behov

Her vil det i forkant av første møte bli sendt et spørreskjema som vil få tankeprosessen i gang og få kartlagt ønsker og behov for uteplassen.

2
Idédugnad

Et rent inspirasjons og løsningsorientert møte hjemme hos deg. Fokusert på nye løsninger eller bedre utnyttelse av de eksisterende. Møtet blir basert på opplysningen gitt av deg i spørreskjemaet som er tilsendt i forkant av møtet. Varighet 2 timer.


Merete Ross Keim

Stavanger Hagedesign åpnet offisielt 1. april 2012 i Stavanger.
Arbeidet og prosessen startet en god stund før denne datoen.

Merete Ross Keim har en allsidig bakgrunn hvor den røde tråden er gleden over å arbeide med menneskelige relasjoner er hovedfokus. Interessen for design og nye løsninger har alltid vært tilstede, og de siste ti årene har det vært en over gjennomsnittet interesse for hage. Og etter en lang prosess valgte hun å ta skrittet fullt ut å satse på Hagedesign som sitt levebrød.

Fra å ta denne beslutningen var veien kort til å starte på Diploma in Garden Design. Dette er fullført med gode resultater, og sammen med tidligere studier i hotell ledelse ved Universitetet i Stavanger så har Merete Ross Keim en bred bakgrunn i det å arbeide sammen med mennesker, være løsningsorientert og samtidig strebe etter å gi den beste servicen.

Kommentarer er lukket.