Med naturen som nærmeste nabo

Her er tomten stor og ønskene mange. Det skal være plass til lek, sosialt, frukt trær, bær, blomster og grønnskager. utfordringen er at tomta ligger værutsatt med mye vind og mye sol. Men tomta er nå klargjort til ferdigplen, trampolinen er gravd ned og nå er det plantelister som skal på plass. Jeg kom inn i dette prosjektet etter at gravingen var startet, så steiner rundt området med trampolinen kan jeg ikke ta æren for, men det ble veldig fint.