Monthly Archives June 2013

Jun 18, 2013 | Post by: SH Merete Ingen kommentarer

Tålmodighet er en dyd

Det å designe og finne de gode løsningene på en hage er det raskeste biten av prosessen mot det endelige resultatet. Innhente informasjon og søke inspirasjon er den spennende biten, og deretter presentere løsningen for kunden er den beste i min del av oppdraget. Det som tar tid og krever

Les mer